تبلیغات
دیافه

دیافه

پادگان ملخها!

" به نام خدا"

 بیاید فكر كنیم یه مزرعه بزرگ داریم كه بهش آفت زده یا مثلا ملخها به یه منطقه حمله كردن و تمام محصولای كشاورزی رو مورد هجوم قرار دادن ... اون موقع كشاورزا از آفت كش ها استفاده میكنن ... اون وسط لاروها و تخمهای اون حشرات هم كشته میشن كه هنوز به‌ مزارع آسیب نرسوندن اما خوب اگه اونا رو از بین نبرن كه باز اونا میشن آفت جدید ...

حالا برمیگردیم به انسانها ... وقتی یه عده میان و یه سرزمینی رو اشغال میكنن ... یه عده كه اكثرا هم نظامی هستن و یه حكومت پادگانی دارن ( از ویژگی های برجسته جامعه اسرائیل ماهیت نظامی آن است و كلیه افراد جامعه، اعم از مرد و زن قادر به حمل سلاح، موظف به انجام خدمت سربازی هستند :

¤ نیروی فعال: حدود 000/175 كه از این تعداد تقریباً 500/138 نفر نیروی وظیفه هستند.
¤ مدت خدمت وظیفه: افسران 48 ماه، مردان 36 ماه و زنان 21 ماه. مردان تا سن 42 سالگی به عنوان نیروی ذخیره، آموزش های رزمی می بینند. برخی متخصصان تا سن 54 سالگی و زنان تا سن 24 سالگی تا هنگام ازدواج آموزش های رزمی می بینند و هر سال هم بعد خدمت مردان تا 49 سالگی و زنان تا 34 سالگی هر سال یك ماه و هر ماه یك روز آموزش نظامی میبینند.
¤ نیروهای ذخیره: 000/430 نفر.
¤ نیروهای زمینی: 000/365 نفر، نیروی دریایی 000/10 نفر، نیروی هوایی 000/55 نفر. داوطلبان می توانند در ادامه خدمت وظیفه به صورت نیروی ذخیره در قالب یكی از دو گروه گارد غیرنظامی یا دفاع غیرنظامی باقی بمانند.
¤ نیروهای استراتژیك: باور عمومی بر این است كه اسرائیل از توانمندی هسته ای برخوردار بوده و بالغ بر چندصد كلاهك هسته ای دارد. ابزار پرتاب این كلاهك ها عبارتند از: هواپیما، موشك زمین به زمین
Jerichol (با برد 500 كیلومتر)، Jericho 2
(با برد حدود 1500 كیلومتر كه بین سال های 89 -1987 مورد آزمایش قرار گرفته است).
¤نیروی زمینی: 000/134 نفر (700/114 نفر نیروی وظیفه، اعم از مرد و زن)؛ حدود 000/598 نفر نیروی مردمی برای مواقع اضطراری؛ 3 یگان مرزی؛ 3 قرارگاه فرماندهی سپاه؛ 3 لشگر زرهی (2 لشگر زرهی، 1 تیپ توپخانه، به اضافه 1 تیپ زرهی و 1 تیپ پیاده مكانیزه نیروی احتیاط)؛ 2 قرارگاه لشگری (كنترل عملیات واحدهای ضدانتفاضه)؛ 3 قرارگاه پیاده منطقه ای؛ دفاع مرزی؛ 4 تیپ پیاده مكانیزه (شامل 1 تیپ چترباز)؛ 3 گردان توپخانه با توپ های 203 میلیمتری خودكششی
M-.511
¤ نیروهای ذخیره: 9 لشگر زرهی (2 یا 3 لشگر زرهی پیاده، 1 لشگر پیاده مكانیزه وابسته، 1 تیپ توپخانه)؛ 1 لشگر هوارو / پیاده نظام مكانیزه (مجهز به 3 تیپ چترباز ذخیره)-10 تیپ پیاده منطقه ای (كه هر یك مربوط به یك منطقه مرزی خاص هستند)؛ )

اونوقته كه وقتی میخواد كسی با اینا درگیر بشه حتما وسط این پادگان چه بخوایم و چه نخوایم یه عده غیرنظامی (كه در آینده جزو نظامیا خواهند شد) هم كشته میشن... گرچه این كار صورت زیبایی نداره ... اما همیشه تو جنگا همینطوره و حفاظت جان غیر نظامیا به عهده دولته.

منابع:

1- «میزگرد شناخت سیاست های داخلی و خارجی اسرائیل». فصلنامه خاورمیانه. مركز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیك خاورمیانه، سال اول، ش 3، زمستان .1373 ص .471
2- «نیروهای نظامی اسرائیل». ترجمه محمدحسین نژادسلیمی ویژه نامه پژوهش یار. مركز اطلاع رسانی و انفورماتیك پژوهشگاه علوم تكنولوژی نظامی، ش 6، پاییز .1378 ص .61

 

 

 

 طبقه بندی: صهیونیزم، 
نوشته شده در تاريخ جمعه 2 تیر 1385 توسط دیافه | نظرات ()
Wife beating in islam

سلام

 

شاید بعدا ترجمه اش رو هم گذاشتم تو وبلاگم ... فعلا این واسه اون عده آدمایی كه میگن اسلام دین خشنیه و برای زنا ارزش قائل نیست ... درباره همون آیه  (۳۴) سوره نساء هست ...

Wife beating anytime and for any reason is never allowed in Islam. There is however a questionable condition where Allah Almighty seems to allow the husband to beat his wife, and that is after he gives her two warnings to stop showing ill-conduct and disloyalty.

Let us look at Noble Verses 4:34-36 "(34). Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).

(35). If ye fear a breach between them twain, appoint (two) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, Allah will cause their reconciliation: For Allah hath full knowledge, and is acquainted with all things.

(36). Serve Allah, and join not any partners with Him; and do good- to parents, kinsfolk, orphans, those in need, neighbours who are near, neighbours who are strangers, the companion by your side, the wayfarer (ye meet), and what your right hands possess: For Allah loveth not the arrogant, the vainglorious;"

The Arabic word used in Noble Verse 4:34 above is "idribuhunna", which is derived from "daraba" which means "beat". The issue with all of the Arabic words that are derived from the word "daraba" is that they don't necessarily mean "hit". The word "idribuhunna" for instance, could very well mean to "leave" them. It is exactly like telling someone to "beat it" or "drop it" in English.

Allah Almighty used the word "daraba" in Noble Verse 14:24 "Seest thou not how Allah sets (daraba) forth a parable? -- A goodly Word Like a goodly tree, Whose root is firmly fixed, And its branches (reach) To the heavens". "daraba" here meant "give an example". If I say in Arabic "daraba laka mathal", it means "give you an example".

Allah Almighty also used the word "darabtum", which is derived from the word "daraba" in Noble Verse 4:94, which mean to "go abroad" in the sake of Allah Almighty:

"O ye who believe! When ye go abroad (darabtum) In the cause of Allah, Investigate carefully, And say not to anyone Who offers you a salutation: 'Thou art none of a Believer!' Coveting the perishable good Of this life: with Allah Are profits and spoils abundant. Even thus were ye yourselves Before, till Allah conferred On you His favours: therefore Carefully investigate. For Allah is well aware Of all that ye do. (The Noble Quran, 4:94)"

So "daraba" literally means "beat", or "go abroad", or "give" but not in the sense to give something by hand, but rather to give or provide an example.

Important Note: Notice how Allah Almighty in Noble Chapter (Surah) 4 He used "daraba (4:34" and "darabtum (4:94)", which are both derived from the same root. He used both words in the same Chapter, which tells me that "daraba" in Noble Verse 4:34 means to desert or leave, since that's what its derived word meant in Noble Verse 4:94. The next section below will further prove my point.

I am sure there are more Noble Verses that used words derived from "daraba" in the Noble Quran, but these are the only ones I know of so far. In the case of Noble Verse 4:34 where Allah Almighty seems to allow men to hit their wives after the two warnings for ill-conduct and disloyalty, it could very well be that Allah Almighty meant to command the Muslims to "leave" the home all together and their wives for a while in a hope that the wives would then come back to their senses and repent.Noble Verses and Sayings that support the prohibition of any type of wife beating:

The following Noble Verses and Sayings from the Noble Quran and Prophet Muhammad peace be upon him respectively seem to very well support the above interpretation:

"...Do not retain them (i.e., your wives) to harm them...(The Noble Quran, 2:231)"

Narrated Mu'awiyah al-Qushayri: "I went to the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) and asked him: What do you say (command) about our wives? He replied: Give them food what you have for yourself, and clothe them by which you clothe yourself, and do not beat them, and do not revile them. (Sunan Abu-Dawud, Book 11, Marriage (Kitab Al-Nikah), Number 2139)"

Narrated Mu'awiyah ibn Haydah: "I said: Apostle of Allah, how should we approach our wives and how should we leave them? He replied: Approach your tilth when or how you will, give her (your wife) food when you take food, clothe when you clothe yourself, do not revile her face, and do not beat her. (Sunan Abu-Dawud, Book 11, Marriage (Kitab Al-Nikah), Number 2138)"

Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Apostle (may peace be upon him) as saying: "He who believes in Allah and the Hereafter, if he witnesses any matter he should talk in good terms about it or keep quiet. Act kindly towards woman, for woman is created from a rib, and the most crooked part of the rib is its top. If you attempt to straighten it, you will break it, and if you leave it, its crookedness will remain there. So act kindly towards women. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Marriage (Kitab Al-Nikah), Book 008, Number 3468)"

"O ye who believe! Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness, that ye may take away part of the dower [money given by the husband to the wife for the marriage contract] ye have given them, except where they have been guilty of open lewdness; on the contrary live with them on a footing of kindness and equity. If ye take a dislike to them it may be that ye dislike a thing, and God brings about through it a great deal of good. (The Noble Quran, 4:19)"

"And among God's signs is this: He created for you mates from amongst yourselves (males as mates for females and vice versa) that you might find tranquillity and peace in them. And he has put love and kindness among you. Herein surely are signs for those who reflect. (The Noble Quran 30:21)"

"Women impure for men impure. And women of purity for men of purity. These are not affected by what people say. For them is forgiveness and an honorable provision. (The Noble Quran 24:26)"

Narrated Abu Huraira: "Allah's Apostle said, 'The strong is not the one who overcomes the people by his strength, but the strong is the one who controls himself while in anger. (Translation of Sahih Bukhari, Good Manners and Form (Al-Adab), Volume 8, Book 73, Number 135)"

Narrated Abu Huraira: "A man said to the Prophet , 'Advise me! 'The Prophet said, 'Do not become angry and furious.' The man asked (the same) again and again, and the Prophet said in each case, 'Do not become angry and furious.' (Translation of Sahih Bukhari, Good Manners and Form (Al-Adab), Volume 8, Book 73, Number 137)"

Abu Huraira reported: "I heard Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: One is not strong because of one's wrestling skillfully. They said: Allah's Messenger, then who is strong? He said: He who controls his anger when he is in a fit of rage. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Virtue, Good Manners and Joining of the Ties of Relationship (Kitab Al-Birr was-Salat-I-wa'l-Adab), Book 032, Number 6314)"

Allah Almighty loves those who restrain anger: "Those who spend (freely), whether in prosperity, or in adversity; who restrain anger, and pardon (all) men; for Allah loves those who do good. (The Noble Quran, 3:134)"NOTE:

Qur'anic commentators and translators experience problems with the term Adribu in the Qur'an not just in this verse but in others, as it is used in different contexts in ways which appear ambiguous and open to widely different translations into English. 'Daraba' can be translated in more than a hundred different ways.طبقه بندی: عمومی، 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 31 خرداد 1385 توسط دیافه | نظرات ()
آدرس جدید

بسم الله

http://www.dyafeh.com/

والسلامطبقه بندی: عمومی، 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 8 خرداد 1385 توسط دیافه | نظرات ()
فرقه یزیدی

به نام خدا

تا حالا درباره شیطان پرستی فلسفی آنتون لاوی كه بیشتر معروفه و كلی آدمای معروف موسیقی خودشونو مربوط بهش میدونن گفتم اما همونطور كه گفته بودم شیطان پرستی از قدیم رواج داشته و میخوام الان درباره یه فرقه قدیمی شیطان پرستی صحبت كنم اونم فرقه "یزیدی" هست ، اشتباه نكنید این فرقه ربطی به یزید نداره و قرنها قبل از بوجود آمدن این آدم لعین بوجود اومده  ... این فرقه یكی از فرقه های قدیمیه كه بانی اون شخصیه به اسم "عدی ابن مسافر اموی" (قرن سیزده قبل میلاد) . بعضیا این فرقه رو برداشته شده از آیین زرتشت میدونن اما خود یزیدیا این رو رد میكنن این فرقه تلفیقیه از باور زرتشتى، میترائى و صوفى. در این باور "یزدان" در آغاز مرواریدى آفرید كه پس از گذشت چهل هزار سال شكست و ملك طاووس (شیطان)، فرشته مقرب یزدان، از خرده ریز همین مروارید "جهان مادى" را خلق كرد. پس از آن بود كه فرشتگان دیگر توسط یزدان خلق شدند. در این باور، "شیطان" نه دشمن خدا كه شریك او در خلقت جهان است "شیطان" نه فرشته مغضوب وسوسه گر كه آموزگارى خردمند براى انسان است. در این باور خدا پس از خلق انسان خودش را از ماجرا كنار كشیده و دخالتى در نیكى و بدى او ندارد. آنكه راه نیك و بد را نشان انسان میدهد همانا ملك طاووس است.

یكی از چیزهای جالب هم كه درباره مغضوب بودن شیطان از طرف خدا بهش اعتقاد دارن همین ظلم خدا به شیطانه ... همونطور كه میدونین جهان از 4 عنصر تشكیل شده : آب، خاك ، باد ، آتش . انسان از آب و خاك ساخته شده و شیطان ترکیبی از آتش و ترکیب آب و خاك منوط به تحت تاثیر قرار گرفتن آتشه و فی نفسه آتش ترجیح دارد بر آب و خاک و شیطان که جنسیت آتش دارد نمیتواند بر ترکیبی از اب و خاک سجده کند چون در مقام بالا تر قرار میگیرد و اینطوری نتیجه میگیرن خدا به شیطان ظلم كرده و درسته كه شیطان مخلوق خداست اما از انسان برتره و شیطان از این جهت مورد پرستش قرار میگیره که حکم یه موجود صاحب حق در مقابل خدا پیدا میکنه و اونا به تبعیض خدا گه در حق شیطان بود اعتراض دارن .... فرقه های قدیمی شیطان پرستی كه تو ایران هستند شاخه هایی از همین یزیدیا هستن با كمی تفاوت .

اینجا میتونین یه سری عكسای مربوط به حج شیطان پرستا رو ببینین!

 

 

 طبقه بندی: شیطان پرستی، 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 توسط دیافه | نظرات ()
احکام شیطانی

به نام خدا

سلام

قبل از هرچیز با تاخیر اولین روز امامت امام مهدی(عج) را به همه تبریك میگم

 

 Image hosting by TinyPic

 

 

 

 

Image hosting by TinyPicImage hosting by TinyPic

 


شیطان پرستان دارای یك سری اعتقادات هستند كه در كتاب انجیل شیطانی آمده است و همچنین دارای كلیسای شیطان نیز میباشند كه در 30 آوریل 1966 توسط آنتون لاوی تاسیس شد و در پس از مرگش اداره آن به همسرش بلانش بارتون رسید و در حال حاضر نیز توسط یكی از اعضای قدیمی آن یعنی پیتر گیلمور اداره میشود . این كلیسا تنها مكانی‌ است كه بر اساس قوانینش با استفاده از كمكهای مالی دولتها برقرار نیست و اعضای آن برای ورود به آن باید پول بپردازند در ضمن كودكان نیز تا زمانی كه توانایی درك فلسه آنها را پیدا نكرده اند اجازه ورود به آنجا را ندارند .در ضمن ورود افراد غیرشیطان پرست به آنجا بدون ایراد میباشند.
انجیل شیطانی شامل 4 بخش است : "كتاب شیطان" ،"كتاب لوسیفر"،"كتاب بلیل Book of Belial " و" كتاب لویتان Book of Leviathan" که هر کدام شامل مطالب خاص خود میباشند فصل اول این کتاب احکام 9 گانه شیطان پرستی است . خوب است نگاهی به این 9 حکم بیندازیم :

1. شیطان به جای ریاضت نماینده افراط است.
2. شیطان به جای اینكه نمایاننده توهم های معنوی باشد نماینده زندگی مادی است.
( همه مسائل و تجارب غیرمادی و معنوی از دید آنها توهم و دروغ و تظاهر خوانده میشود.)
3. شیطان نشان دهنده عقل پاك است به جای خودفریبی متظاهرانه.
4. شیطان نشانه عشق به افرادی است كه لیاقتش را دارند نه هدر دادن آن برای افراد نمك نشناس .
( درست برعکس مسیحیت و سایر ادیان که عشق به انسانها را به انسانها آموزش میدهد)
5. شیطان به ما انتقام جویی را به جای برگرداندن طرف دیگر صورت نشان میدهد.
( درست برخلاف کلام حضرت عیسی(ع) ؛ در اسلام نیز در برابر ظلم سکوت نمیکند اما پاسخ یک سیلی را فقط یک سیلی میداند و بس!)
6. شیطان به ما مسئولیت در برابر مسئول را به جای مسئولیت در برابر موجودات ترسناک خیالی را می آموزد.( یعنی اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم را تنها عامل انسانیت افراد با ایمان میداند و همچنین خود را فقط دربرابر کسی مسئول میداند که در برابرش مسئولیت دارد نه سایر افرادی که ممکن است درگیر عملی شوند که او انجام میدهد.)
7. شیطان میگوید که انسان حیوان دیگری است، گاه برتر و اکثر مواقع به دلیل " روح خدایی و پیشرفت ذهنی اش که از او بدطینت ترین حیوان را ساخته است " پست تر است. (دقت کنید که روح خدایی که به اعتقاد ادیان منشاء و دلیل بزرگی و خوبی انسانهاست در این نظریه دلیل بدطینت ترین موجود بودن اوست.)

8. شیطان آنچه را که گناه مینامند را عواملی برای ارضای نیازهای فیزیکی ، حسی و ذهنی میداند.
( یعنی گناهان را برای ارضاء نیازهای انسانی لازم میداند)
9. شیطان بهترین دوست کلیساست زیرا آن را سالها مشغول کرده.
و در آخر هم بد نیست برخی قسمتهای این کتاب را بخوانیم :
" به نام خدای بزرگ ما ؛ شیطان ؛ به شما فرمان میدهم که از دنیای سیاه بیرون آیید . به نام چهار شهریار سیاه جهنم ؛ پیش آیید . شیطان ؛ جام باده لذت را بردار . این جام پر از اکسیر زندگی است ؛ و آنرا با نیروی جادوی سیاه انباشته کن . این نیرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن است . آمین "
"ای دوست و همدم شب ؛ تو از صدای سگ ها و ریختن خون شاد میشوی ؛ تو در میان سایه های قبور میگردی ؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهدید میکنی گور گومورو ؛ ماه هزار چهره ؛ به قربانیان ما با نظر مساعد بنگر . دروازه های جهنم را بگشا و بیرون بیا ... "
 طبقه بندی: شیطان پرستی، 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 21 فروردین 1385 توسط دیافه | نظرات ()
(تعداد کل صفحات:10)      ...   3   4   5   6   7   8   9   ...  

موضوعات
مطالب اخير
آرشيو مطالب
نويسندگان
صفحات جانبي
پيوند ها
آمار سايت